eRejestracja

Witamy w systemie eRejestracja

Moduł Erejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mog± zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.

Do lekarza specjalisty można się zarejestrować tylko w przypadku posiadania skierowania.
Do lekarza POZ można się zarejestrować tylko w przypadku posiadania aktualnej deklaracji wyboru lekarza POZ.